Verksamhetsflytt, kontorsflytt

Variationerna på verksamhetsflyttar är stora

Här kommer verkligen vår resurser när det handlar om övergripande planering och samordning av olika kringrutiner väl till pass. Uppdragen kan bestå i att flytta allt från enskilda maskiner till hela fabriker.

Tjänster

Förutom att lastning, transport och lossning alltid sker på ett smidigt sätt är Rexabs resurser för övergripande planering och samordning av olika kringrutiner berömda. I detta ingår rådgivning och hjälp inför, under och efter flytten. Flyttstädning och inredningsexpertis kan vi också ordna, genom våra underleverantörer. Naturligtvis kan du även anlita oss för en fackmannamässig upp- och nedpackning.

Ansvar

Vi följer gällande regler enligt Vägtrafiklagen. Om era inventarier är av särskilt stort värde, rekommenderar vi er att teckna en tilläggsförsäkring. Låter ni oss teckna den försäkringen får ni ett bra skydd till en låg kostnad.

Kostnad

Priset baseras på hur mycket som ska flyttas, hur lång transportsträckan är och vad ni behöver hjälp med. För en offert och mer information, kontakta gärna huvudkontoret: 08-564 840 80

Checklista inför flytten

I god tid före flytten skickar vi en checklista, så ni kan göra alla nödvändiga förberedelser. Checklistan innehåller information om vad ni bör göra med värdesaker, krukväxter, elektriska prylar, etcetera.