Magasinering

Samma säkra förvaring - hur godset än ser ut

Inget gods är för litet. Och inget för skrymmande. Inget för lätt. Eller för tungt. Samma säkra förvaring gäller alltid - hur godset än ser ut. Och om du magasinerar en kubikmeter eller flera tusen. Anlitar du dessutom Rexab för transporten till lagerlokalen, så kan den säkra förvaringen till exempel börja från det att vi lastat in godset i fordonet.Tala med oss! Vi hittar den bästa lösningen för dig.

Tjänster

Rexabs lagerlokaler är överallt, runt om i landet, lika moderna och inbrottssäkra. Och överallt kan du magasinera alltifrån en vecka till flera år. Våra lagerlokaler välkomnar såväl företag, organisationer och privatpersoner.

Hur länge man magasinerar, det varierar stort. Ett exempel på en kortvarig magasinering, samtidigt som volymen ofta är stor, kan vara när ett byggprojekt har försenats. Och man måste hitta en tillfällig och säker förvaring av levererat byggmaterial.

Rexab erbjuder, som sagt, naturligtvis även transport till och från lagret. Vi kan packa och leverera godset till rätt adress.

Ansvar

För privatpersoner brukar magasinerat gods täckas av hemförsäkringen. Ditt försäkringsbolag kan ge rätt information. Företag brukar teckna en extra försäkring. Men du kan också rådgöra med oss på RexAB om den bästa lösningen.
Oklarheter är det värsta vi vet. Raka rör det bästa!

Kostnad

Kostnaden baseras på hur mycket och hur länge ni vill magasinera. För mer information, kontakta gärna huvudkontoret: 08-564 840 80

Att flytta är ett helt företag. Låt oss sköta det åt er!