Avveckling

Avveckling i samband med flytt och andra förändringsprojekt.

Rexab har under senare år satsat på att utveckla miljöorienterade tjänster för att bidra till ett hållbart samhälle. Allt detta görs i ett led och hjälp av nära samarbete med certifierade återvinningsaktörer på den Svenska marknaden.

Hållbar avveckling – Återanvändning, källsortering, återvinning – I alla våra uppdrag säkerställer vi mesta möjliga återanvändningsgrad och de effektivaste återvinningsprocesserna.

Miljödeklaration – Alla våra avvecklingsuppdrag kan miljö-deklareras med tydlig redovisning för CO2-utsläpp och energiförbrukning så att våra kunder får hårdfakta till sin egen miljöredovisning. Allt skräddarsytt för att hjälpa våra kunder anpassa förändringsarbetet med hållbarhet i fokus

Återvinning - Vi vill inte att något ska gå till spillo, så länge det inte är farligt för miljö och människor. Vi återvinner och energiutvinner i princip allt som går att återvinna och energiutvinna. En del material måste dock plockas ur kretsloppet, vilket är fallet då materialet innehåller miljöfarliga ämnen. Då lägger vi under kontrollerade förhållanden avfallet på deponi eller skickar det för destruktion.

Så här går det till:

Steg 1. Analys
Rexabs Projektledare besiktigar ert behov och bedömer era specifika förutsättningar.

Är företaget miljöcertifierat och ska i så fall avvecklingsrapporten redovisas i miljörevisionen? Ska överblivna inventarier skänkas eller ska de säljas på andrahandsmarknaden? Svaren på dessa frågor styr hur avvecklingen ska hanteras.

Steg2: Avvecklingsplan
Vår projektledare inventerar och bedömer andrahandsvärden, mängder och omfattning på inventarier och material som ska avvecklas. Vad kan återanvändas, vad kan återvinnas och vad går vidare till deponi? Avvecklingsplanen ger även en budget för projektet med detaljerade kostnader, besparingar, volymer, tid och miljövinster.

Steg 3: Genomförande
Projektet genomförs enligt överenskommen avvecklingsplan och löpande uppföljning sker under resans gång.

Steg 4: Miljörapport
Hela projektet dokumenteras i en resultatrapport som presenteras när projektet avslutats. Här redovisas projektets volymer och återvunna resurser.