Om Rexab

En flytt är så mycket mer än att lyfta och bära. För att arbetet ska gå smidigt krävs kunskap, resurser och noggrann planering.

Rexab är ett professionellt flyttföretag som skräddarsyr flytt- och transporttjänster till både företag och privatpersoner. Vårt motto är att skapa långsiktiga samarbeten, där vi försöker möta kundernas önskemål till konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvalitet och miljö.

Sedan företaget grundades 1994 har vi specialiserat oss på att utföra , företagsflytt, kontorsflytt, bohagsflytt, tunghantering, montering och magasinering.

Med åren kommer erfarenheten och nyfikenheten på nya utmaningar. Det har lett till att vi utveckals i takt med marknaden vilket vi möter med att införa distributions tjänster samt tagit fram ett program avseende hållbar avveckling av material och gods i samband med verksamhetsflyttar.  Detta gör oss inte bara till ett av Stockholmsregionens större företag i branschen utan även Sveriges enda företag med den bredd av tjänsteutövande som vi levererar.

Våra goda kontakter med arkitekter, designers, inredare, hantverkare, etcetera gör att vi även kan erbjuda helhetslösningar.

Vi på Rexab strävar efter att erbjuda tjänster som är snabba, säkra och ansvarsfulla. Snabba, eftersom er tid är värdefull. Säkra, eftersom ert gods inte får komma till skada. Ansvarsfulla, eftersom vi tar avstånd från svart arbetskraft och onödig påverkan på miljön.

Vi är inte vilka som helst.

Ålder, hudfärg eller kön spelar ingen roll. Vi låter oss inte begränsas av fördomar och ger alla chansen att visa vad de går för. Om du frågar oss har vi världens bästa medarbetare.