I samarbete med miljön

Förnybara bränslen
Rexab arbetar hårt för att ligga i framkant när det gäller miljöarbetet. Idag tankas vår fordonsflotta till så stor del som möjligt med förnybara bränslen. Inom en snar framtid kommer vi att vara 100% helt fossilfria – som första flyttföretag!

100% klimatkompenserade transporter
I väntan på att hela vår lastbilsflotta ska bli helt fossilfri klimatkompenserar vi för den del som förbränningen av fossila bränslen ger upphov till. 2018 beräknas våra transporter producera 227 ton koldioxid och därför ser vi till att plantera träd som kan absorbera samma mängd. Gram för gram kompenserar vi för vår miljöpåverkan.

Rexab klimatkompenserar genom Vi-skogen och deras projekt Kenya Agricultural Carbon Project, KACP, i västra Kenya. Vi-skogen startade projektet 2009 som det första i hela Afrika att binda koldioxid i både träd och i jordbruksmark. Nu har det vuxit och har idag över 30,000 engagerade bönder.

Koldioxiden binds som sagt inte enbart i träden utan också i marken genom att bönderna använder klimatsmarta odlingsmetoder tillsammans med träden – till exempel marktäckande grödor och kompostering. Agroforestry när den är som bäst helt enkelt!

Genom projektet får småskaliga jordbrukare utbildning i hur man odlar med hållbara metoder och planterar träd. När bönderna använder metoderna på sina gårdar kan de bättre stå emot klimatförändringarnas effekter som torka och skyfall. Samtidigt gör de nya metoderna att åkrarna producerar större skördar, familjerna får mer mat på bordet, och kan sälja en del överskott och få ökade inkomster. Samtidigt får bönderna betalt för den klimatkompensation de säljer till er. Projektet genererar därmed inte bara miljömässiga fördelar, utan även ekonomiska och sociala vinster för familjerna runt Victoriasjön.

För att säkerställa inlagringen av kol i träd och mark mäts flera olika faktorer, till exempel trädens storlek, antal hektar med plantering av marktäckande grödor, antal hektar med kompostering etcetera. Mätningarna sker enligt Verifierad Carbon Standard.  

Se en film om odlingsmetoden på Youtube >

För dig som Rexab-kund kostar klimatkompensationen inget extra.

Rexab klimatkompenserar genom Vi-skogen

 

Noga planerade körningar
Vi strävar vi alltid efter den mest miljöbesparande flytt- & transportlösningen. Alla transporter planeras aktivt för att utföras på effektivast möjliga sätt. Samtliga transportuppdrag kan CO2-mätas per körd kilometer och vi erbjuder våra kunder en miljörapport som visar hur just deras uppdrag påverkat miljön.

När verksamheter ska avvecklas arbetar vi aktivt för att hållbart ta hand om alla föremål på bästa sätt. Mer information om klimatsmart avveckling av verksamheter hittar du här.

FR2000 - miljö- och kvalitetscertifiering
Vi är certifierade enligt FR2000. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. Läs mer på www.fr2000.se.

Ladda ner vårt FR2000 certifikat här.

Klimatkompenserad hemsida
Även texten du läser är hållbar eftersom vi också har klimatkompenserat Rexabs hemsida. Vi väljer enbart leverantörer och samarbetspartners som klimatkompenserar och jobbar aktivt med miljöfrågor.

Visionen är enkel – En renare miljö!

ikon_minskaco2_sverige