Rexab AB har förvärvats av Movator AB

Rexab finns inte längre kvar utan är en del av Movator.


 

Vill du veta mer om Movator så gå in på vår hemsida:


www.movator.se

Du kan även kontakta oss här:
E-post: info@movator.se